Переведите текст) Хотя бы половину

  • Моє ім»я Келлі і я живу в м. Чельтехам ( це велике місто в зх. Англії). Я не маю ні батів ні сестер , але маю близнючку сестру -Риту. Вона не справжня сестра, ми просто справжні друзі.
    Багато міст і країн в світі мають близнюків міст і країн ; це місце серед інших країн які мають особливий зв»язок з вашим містом. Чельтехам має 4 близнюка і одним з них є Кісуму в Кенії . Ансі ( Франція), Соші ( Росія ) і Готінгем ( Німеччина ) є також близнюки країни і в Чельтехамі. Рита завжди жила в Кісумі але на даний момент вона живе з нами в Британії. Цьго року вона приїхала на 2 місяці щоб провідати нас , а наступного року я відвідаю її.              
     ( якщо вам потрібно було російсьеою мовою , то прошу перевод на російській )
    Мое имя » я Келли и я живу в г. Чельтехам (это большой город в зап . Англии). Я не имею ни батов ни сестер , но имею близнеца сестру Риту . Она не настоящая сестра , мы просто настоящие друзья .
    Многие города и страны в мире имеют близнецов городов и стран , это место среди других стран которые имеют особый н » Связь с вашим городом . Чельтехам имеет 4 близнеца и одним из них является Кисуму в Кении. Анси ( Франция ) , Соши ( Россия ) и Готингем ( Германия ) также близнецы страны и в Чельтехами . Рита всегда жила в Кисуми но на данный момент она живет с нами в Британии. цьго года она приехала на 2 месяца, чтобы навестить нас , а в следующем году я посещу ее .