1. Радіус основи циліндра =6 см а діагональ його осьового перерізу утворена з площиною основи кут 60 градусів. знайдіть висоту циліндра
2. Радіус основи конуса =5см а твірна 13 см. Знайдіть площу осьового перерізу конусу
3.Через дві твірні конуса кутом між якими лямда проведено переріз. Знайдіть площу цього перерізу якого висота конуса=h і утворює з його твірною кут альфа

  • 1) H = D*tg 60° = 2*6*√3 = 12√3 = 20,7846 cm.
    2) S = 1/2 DH    H = √(13²-5²) = √144 = 12 cm
         S = 1/2*10*12 = 60 cm².
    3) Твірна L=√(h²+R²)    R = h*tgα
         S = 1/2*L*cos λ/2*2Lsin λ/2 = L²sin λ / 2 = h²(1+tg²α)*sinλ / 2.