зв’язок механіки з іншими фізичними теоріями науками технікою
рефират,срочно надо

  • В усьому світі спостерігаються глибокі якісні зміни в головних галузях техніки. Революція в енергетиці пов’язана з переходом від теплових електростанцій, що працюють на органічному паливі, до атомних електростанцій. Створення промисловості штучних матеріалів з незвичайними, але зовсім необхідними для практики властивостями зробило революцію в матеріалознавстві. Комплексна механізація і автоматизація ведуть нас до революції в промисловості і сільському господарстві. Транспорт, будівництво, зв’язок стають принципово новими, що істотно більш продуктивними і удосконаленими галузями сучасної техніки. Фізика варто також біля витоків революційних перетворень у всіх областях техніки. На базі її досягнень перебудовуються енергетика, зв’язок, транспорт, будівництво, промислове і сільськогосподарське створення.  Така тісний зв’язок фізики з іншими науками роз’яснюється значимістю фізики, її значенням, так як фізика знайомить нас з більш загальними законами природи, які керують перебігом дій у навколишньому світі й у Всесвіті в цілому.

    Значення фізики полягає у відшуканні загальних законів природи і в поясненні конкретних дій на їх базі. По мірі просування до цієї мети перед вченими рівномірно вимальовувалася велична і складна картина єдності природи.