разложите многочлен на множители: 

а)-12а2 +18а3                                                                                                                                      б)2а +4b-ab-2b                                                                                                                                    в)х2-64y2                                                                                                                                               г)-2х2-28х2-98х                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  • а)-12а2 +18а3 =6a²(3a-2)
    б)2а +4b-ab-2b=2a-ab+2b
    в)х2-64y2=(х-8у)(х+8у)
    г)-2х2-28х2-98х=-30х*2-98х=-2х(15х+49)