1. Виберіть реакцію гідрування:а)    СН4 +202 → С02 + 2Н20;
б)    С2Н2 + Н2 → С2Н4;
в)    СН4 +С12 → СН3С1 + HCl;
г)    С2Н4 + НСІ → СНз — СН2СІ.

2.  Виберіть структурну формулу бутену:
          H    H    H    H
а) H – C – C – C — C – H
           H   H   H   H

                      H   H
Б) H – C = C – C – C – H
           H    H    H   H    

                    H    H          
в)Н — С = C – C – C – H
                     H   H
г) С4Н6

3.  Вкажіть, скільки літрів вуглекислого газу (СО2) утвориться внаслідок повного згорання 5 л ацетилену ( рівняння реакції –   2С2H2 + 502 —> 4С02 + 2Н20):
а)10л;    в) 30л;
б)20л;    г) 40л.

4.
Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

               CO2
                 ↑
 СаС2 → С2Н2 → С2Н4 → С2Н5С1 → С2Н4С12
                 ↓          ↓            
     CH3COH    (-СН2-СН2-)n.

 • 1.б
  2.а
  3.а
  4. CaC2+2H2O=Ca(OH)2+C2H2
  C2H2+H2=C2H4
  2C2H2+3O2=2CO2+2H2O
  C2H4+HCL=C2H5CL
  C2H5Cl+Cl2=C2H4Cl2+HCl
  C2H2+H2O=CH3COH
  nC2H4=(-CH2-CH2-)n